POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

Rocío Solá està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc. Rocío Solá posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privacitat i els ofereix informació ampliada del tractament de dades realitzat per l’Entitat:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Rocío Solá (https://rociosola.com/).

Adreça Postal:

Telèfon: +34 667 00 88 86

Correu electrònic: rociosquintanafotografia@gmail.com

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Rocío Solá tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRACTAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I PLAÇ DE CONSERVACIÓ DE DADES

CLIENTS DISSENY PÀGINA WEB

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA: No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per atendre possibles responsabilitats.

¿Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocío Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ TRACTAMENT

CLIENTS DISSENY PÀGINA WEB

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS CLIENTS DISSENY PÀGINA WEB

Les seves dades no es comunicaran a tercers, llevat que obligació legal. No es transferiran dades fora de la UE.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Rocío Solá estem tractant dades personals que l’afectin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en quin cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Rocío Solá deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims i imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen dret que les dades personals se transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva. Per a l’exercici d’aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

➢ Rocío Solá per correu electrònic a ociosquintanafotografia@gmail.com acompanyat de còpia del seu DNI. De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Rocio Solá tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRATAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

CURRICULUMS

➢ RECURSOS HUMANS: No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per atendre possibles responsabilitats.

¿Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ DE TRACTAMENT

CURRICULUMS: Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

CURRICULUMS Les seves dades no es comunicaran a tercers, llevat que obligació legal. No es transferiran dades fora de la UE.

TRACTAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

FACTURACIÓ-CONTABILITAT

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i es suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per atendre possibles responsabilitats.

¿Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ DE TRACTAMENT

FACTURACIÓ-CONTABILITAT

Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

FACTURACIÓ-CONTABILITAT Les dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA, ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES Les seves dades podran ser cedides a COMPANYIES FILIALS a PERÚ. Les seves dades podran ser cedides a COMPANYIES FILIALS a PANAMÀ.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Rocio Solá tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRACTAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

PÀGINA WEB

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA: No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

➢ RECURSOS HUMANS: No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil.

➢ PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL: No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil. S’esborraran a sol·licitud de l’interessat, o una vegada finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per a atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les mateixes? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ TRACTAMENT

PÀGINA WEB: Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris se comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. Li informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

PÀGINA WEB: Les seves dades no es comunicaran a tercers, llevat que ho exigeixi la llei. No es transferiran dades fora de la UE.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Rocio Solá, tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRACTAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

PRESUPUESTOS

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA: No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

PRESUPUESTOS: Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESIONS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

PRESUPUESTOS: Les dades es comunicaran a: ORGANITZACIONS O PERSONES DIRECTAMENT RELACIONADES AMB EL RESPONSABLE

Les seves dades podran ser cedides a COMPANYIES FILIALS a PANAMÀ. Les seves dades podran ser cedides a COMPANYIES FILIALS a PERÚ.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A Rocio Solá, tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRATAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

RECURSOS HUMANS

➢ RECURSOS HUMANS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ GESTIÓ DE NÒMINES No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació per atendre possibles responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

RECURSOS HUMANS: Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

RECURSOS HUMANS: Les dades es comunicaran a:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES: No es transferiran dades fora de la UE.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A Rocio Solá, tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d’interès per als següents tractaments:

TRATAMENT DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

REGISTRE DE JORNADA LABORAL

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA: No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. ➢ RECURSOS HUMANS: No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l’interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa d’aplicació.

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos? Les bases legals per al tractament de dades personals a Rocio Solá són les següents:

TRACTAMENT DE DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

REGISTRE DE JORNADA LABORAL Consentiment de l’interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? La realització d’aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L’informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

TRACTAMENT DE DADES, PREVISIÓ DE CESIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

REGISTRE DE JORNADA LABORAL. Les dades es comunicaran a: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

No es transferiran dades fora de la UE. Igualment, pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Llei aplicable i jurisdicció La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, Rocio Solá i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals del domicili de Rocio Solá.